Bálint GyulaBálint Gyula

Lelkipásztor

Két évtizede lelkipásztora a Sálem Gyülekezetnek Várpalotán. Élete meghatározó részét alkotja az evangélium minél szélesebb körben való hirdetése, ezért hazánkban és külföldön is sokfelé megfordult már. Szabadidejét szívesen tölti a családja körében. Két unokájának társasága kiváló lehetőséget nyújt a kikapcsolódásra.

Magamról

Közel harminc éve, hogy személyes találkozást éltem át Istennel, s ez az esemény alapjaiban változtatta meg az életemet. Korábban sosem fordult meg bennem, hogy lelkész legyek, sőt a hit sem bírt különösebb jelentőséggel az életemben. Isten terve azonban úgy tűnik más volt. 1990-ben feleségemmel és gyermekeimmel Erdélyből költöztünk Várpalotára. Nem sokkal később alapítottunk a Sálem Gyülekezet elődjeként egy kis házi csoportot. Azóta vezetem ezt a gyülekezetet, ami mára már saját építménnyel is rendelkezik, s elég nagy szervezetté nőtte ki magát.

Lelkipásztorként elég sokrétű a feladatom, de legfontosabb mind közül, hogy az emberek életében kézzel fogható változás történjen, s Isten eszközeként ebben segítségül lehessek. Úgy hiszem, az evangélium nem pusztán olvasmány, amit a hívekkel meg kell ismertetni, hanem olyan erő, ami valóságos változást tud elérni bárki életében, aki engedi.

A hivatásom az elhívásom. Ezért a munkám nem pusztán munka, hanem egy életforma, amit Istenért vállaltam és az emberekért teszek. Ezt a szemléletmódot képviselem, bárhol is járok: Istenért élni nem csak vasárnap lehet, hanem az életünk minden napján.


Kaszta RubenKaszta Ruben

Presbiter

Egy építőanyag-kereskedésben tölti munkával a mindennapjait telepvezetőként. Feleségével, Anitával és két kislányukkal, Friderikával és Evelinnel Várpalotán élnek. Szabadidejében szívesen biciklizik, fut és barkácsol. De hobbija középpontja a zene, amit nem csupán kedvtelésből művel, hanem élete meghatározó részének tekinti.

Magamról

16 éves koromban fordultam őszintén Istenhez. Akkor megértettem, amit János evangéliumában olvasunk (Jn ev. 12:26), hogy ha Istennek szánom az életem, nem kell majd kiügyeskednem a jó lehetőségeket a világban, hiszen Isten megbecsüli, aki Őt követi.

1997 óta végzem a gyülekezetben a dicsőítés vezetését, 1999 óta pedig a presbiteri szolgálatot is ellátom. Ezeket a feladatokat nem pozíciónak tekintem, hanem az emberek felé végzett szolgálatnak, egy olyan fajta adásnak, ami az igehirdetéstől a személyes törődésig sok mindenben megnyilvánul.

Fontosnak tartom, hogy hitéletem, szolgálatom során megéljem az Istent dicsőítő életet, amely alázattal és hűséggel egyaránt párosul, s erre tudjak másokat is motiválni. Számomra a hit erőt jelent, mely legyőzi a világban rejlő problémákat, és átsegít az élet nehézségein. Az Isten munkájába fektetett szolgálatot pedig életem legjobb befektetésének tekintem, amiért Ő sosem volt, és nem is lesz az adósom.


Hajdú LászlóHajdú László

Presbiter

Polgári foglalkozását tekintve autóbusz vezető, s emellett elkötelezett tagja, presbitere a várpalotai Sálem Gyülekezetnek. Feleségével három fiúgyermeket neveltek, s három unokával is megajándékozta őket Isten. Kevés szabadidejében szívesen áldoz a harmonikázás és éneklés örömének.

Magamról

Bár keresztény családban nőttem fel, a megtérés az én életemben is az egyéni döntésem eredménye volt. Közel negyven éve annak, hogy saját meggyőződésből, bűneim bocsánatát átélve újjászülettem. A Szent Szellem belém plántálta az elveszettek és a bajba jutottak iránti mentő érzületet. Elhívásomnak tekintem az értük való közbenjárást Isten előtt. Az Istentől kapott bizonyságok és a Vele nyert megtapasztalások mélyítették el bennem az Igéhez való ragaszkodást. Ezért feladatomat Istenfélelemmel és a legjobb tudásom szerint igyekszem végezni, hiszen Istenért teszek mindent, amit végzek. A gyülekezetben presbiteri szolgálatom mellett az imacsoport vezetését vállaltam, melyben megélhetem elhívásomat. Éltető erő számomra, ha látom az ima erejét működni: az embereket Isten felé fordulni, nehézségeikből áldottan kijönni, Isten Szelleme által örvendezni.