TörténetünkTörténetünk

Gyülekezetünk megalakulásának története nem mindennapi. A történet előzményei egészen 1986-ra nyúlnak vissza, amikor is a későbbi alapító lelkipásztor életében sorsdöntő fordulat állt be: megismerte Istent. Az akkoriban Amerikába készülő, mindennapi emberek átlagos életét élő fiatalembert azonban Isten megszólította, s éppen oda küldte, ahová magától soha nem ment volna. Így került Bálint Gyula és felesége, Angéla három kisgyermekükkel Várpalotára, 1990 májusában.

A gyülekezetnek ekkor még nyoma sem volt a városban, de hosszú évek kitartó munkájának hála, Isten terve szerint a kilencvenes évek elején néhány fővel elindult egy parányi kezdeményezés: imádkozni és Isten igéjét tanulmányozni jártak össze a lelkes fiatalok. A csoporthoz egyre többen csatlakoztak, míg végül 1994 szeptemberében hivatalosan is megalakult a Sálem Gyülekezet, csaknem 40 fővel, az Evangéliumi Pünkösdi Közösség (EPK) részeként.

Minden kezdet nehéz, a mi esetünkben sem volt ez másképp. Mégis szükségét láttuk az evangélium terjesztésének, s hogy erre szükség is volt, mi sem bizonyította jobban, mint a néhány hónap alatt duplájára növekedett tagság.

Közösségünk fennállásának első tizenöt éve a vándorlás kora volt. A városban mindenfelé megfordultunk, itt is, ott is bérleményekben tartottuk összejöveteleinket. Némelyeket helyszűke miatt, másokat a magas bérleti díjak miatt kellett elhagynunk idővel. Ezek a kellemetlenségek támasztották az igényt: kell egy saját hely. Egy hely, ahol nem zárják ránk az ajtót, egy hely, ahová bárki betérhet, egy hely, ami Isten nevének állít emléket.

Így 2005-ben puszta hitből és lelkesedésből megszülettek az első tervek, két évvel később, 2007 szeptemberében pedig megnyitottuk és birtokba vettük az alsóvárosban lévő gyülekezeti házunkat, amely méltó módon hirdeti Isten dicsőségét.

Az új építmény funkcióit kihasználva gyülekezetünk számos tevékenységben tudott aktívvá válni. Helyet adunk – a szintén közösségünk által létrehozott – Új Generáció Alapítvány működésének, gyermekek bibliai oktatásának, ifjúsági munka végzésének, találkozók és konferenciák szervezésének.

Célunk a társadalom minél szélesebb körének elérése. Hisszük, hogy Isten jót készített nemzetünk és városunk számára, terve van Várpalota népével, s ennek a tervnek részesei akarunk lenni. Hisszük, hogy a Szentírásnak a 21. században is van létjogosultsága, sőt éppen ez az, ami irányt adhat évezredünk társadalmának. Imádkozunk, hogy ezt minél többen felismerjék, s válaszoljanak Jézus Krisztus áldozatára, amely Isten kegyelmét jelenti számunkra.