25jubileum

 

 

 

Negyed évszázados jubileumát ünnepeli a Sálem Gyülekezet. Amit egy évszázad töredékeiben mérünk, az bizony komoly időt jelent. 25 éve annak, hogy létrejött, és azóta is gyümölcsözően működik gyülekezetünk Várpalotán. Ennyi idő távlatából nagyon jó és hasznos is visszatekinteni a mögöttünk álló útra, és számot adni arról, hogyan vezetett és gondoskodott Isten a népe felől.

Ahogyan Izráelnek mondta annak idején: “Ti láttátok…, hogy hordoztalak titeket sasszárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket.” (2Móz19:4) Bizony, Istennek végtelen kegyelmét, jóságát és irgalmát, gondviselését, szeretetét  tapasztaltuk meg, miközben türelemmel formált az Ő akarata szerint. Nem véletlenül választottuk e jeles ünnep mottójául: “Ilyen Isten vagy”, hiszen ez kifejezi az Istenről alkotott képünket, azt, amilyennek megismertük az elmúlt 25 év küzdelmei és áldásai során.

Hiszem, hogy a gyülekezetnek arra a mintára kell épülnie, amelyet Isten meghagyott az igéjében. Mózesnek mondja az Úr: “Ügyelj, hogy arra a mintára készíttesd, amit a hegyen láttál.” (2Móz25:40) Így tudjuk betölteni küldetésünket.

Ma, amikor a társadalmi morál egyre mélyebbre süllyed, és a maga fásultságában sodródik az istentelenség árjával, még fontosabbá vált, hogy keresztényként ne engedjünk megalkuvást ezekkel szemben. Épp ellenkezőleg: képviselnünk kell a tiszta evangéliumot, amely az egyetlen reményt jelentheti az emberiség számára. Ezért ragaszkodunk Isten igéjéhez, amely az életünk alapját jelenti, s olyan elvekre tanít, olyan értékeket ad át, amelyek prosperáló élethez juttatnak. Pál így bátorította a filippibelieket: “Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. Életnek beszédét tartva elébük: hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába.” (Fil2:15-16) Missziónknak tekintjük, hogy életünkkel – elsősorban a hétköznapokban –  bemutassuk Krisztust, azoknak az embereknek, akik között élünk. Meggyóződésünk, hogy az Istenben való reménységünket nem pusztán vasárnap a gyülekezetben kell gyakorolni, hanem minden nap, minden élethelyzetben, hogy az emberek a hitünket látva az Istent dicsőítsék.

Így tapasztaljuk meg Isten munkáját az életünkben, a hétköznapokban. Az elmúlt 25 évben számtalanszor voltunk tanúi az Ő ígéreteinek és azok beteljesedésének. Ezek az ígéretek adtak erőt és bátorságot a nehézségekben, ezek formálták az Istenről alkotott képünket. Hogy milyen Isten a maga valóságában, azt Ézsaiás próféta ekként fogalmazza meg: “Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék?” (Ézs46:5) Jeremiás próféta pedig így: “Nincs hozzád hasonló Uram! Nagy vagy te, s hatalmad által nagy a te neved. Ki ne félne téged, népek királya? Bizony, megillet ez téged! Mert nincs hozzád hasonló a népek bölcsei között egyetlen országban sem.” (Jer10:6-7)

Átéltünk sok csodát: gyógyíthatatlan betegségekből gyógyulást, kilátástalan anyagi helyzetekből szabadulást, megromlott családi kapcsolatokból helyreállást… Ezért a zsoltáríróval együtt mondhatjuk: “Nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek: az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Intelmeket írt Jákob elé, tanítást adott Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolataimat.” (Zsolt78:4-7)
Célunk, hogy példánkat követve megnyerjük Krisztusnak gyermekeinket, unokáinkat, akik maguk is tanúi voltak sok csodának, amelyeket Isten véghez vitt az életünkben az elmúlt két és fél évtized alatt.

Tudjuk, hogy nem könnyű a világra hatással lennünk keresztényekként, sőt, sok esetben inkább a világ van hatással a gyülekezetekre, amelyek így nem rendelkeznek Krisztus erejével. De arról is meg vagyunk győződve, hogy Isten hatalma nem marad tanúbizonyság nélkül, s ezekben az időkben készíti magának a népét, akik megalkuvás nélkül készek követni az Ő akaratát, akik a szentség útját választják és képesek lesznek mindvégig kitartani. “Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, melyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet.” (Jel3:8) Hiszem, hogy ez a nyitott ajtó egy lehetőség Isten népe számára, hogy szolgáljon azok felé, akik szükségben vannak, s kilátástalan helyzetükben Istent keresik. Ehhez a néphez akarunk tartozni, akiknek fontos, hogy az utolsó napok idején Isten oldalán harcoljanak az ellenséggel való csatában. Ebben a küzdelemben is Isten igéreteire támaszkodunk, melyek igazak és valóra válnak.

“Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz, repesve tágul a szíved.” Ézs60:1-5a

cd-cover

Ez a lemez azért jöhetett létre, mert az elmúlt 25 év során megtapasztalhattuk Isten gondviselését.
Megismertük nagyságát, kegyelmét, szeretetét, türelmét, jóindulatát. Megjelent a csodákban, de megmutatta magát a harcokkal teli időkben is. Utat tört és vezetett ezen az úton, mellettünk állt és harcolt értünk.
Igéreteket adott és ezekhez hűséges volt.

Erről az Istenről szólnak dalaink. Az Ő nevének és tetteinek állítunk emléket.

 

Dicsőítés vezetők: Kaszta Ruben, Reman Sámuel

Kaszta Ruben – ének, vokál, szólógitár | Kaszta Anita – ének, vokál | Szőkéné Bódis Andrea – ének, vokál | Szőke Balázs – szólógitár | Rémai László – zongora | Hege Miklós – ének, billentyű | Boros Zoltán – basszusgitár | Fazekas Tamás – dob

Reman Sámuel – ének, szólógitár | Reman Angéla – ének | Pazdernyik Máté – vokál, zongora, gitár | Pazdernyik Ildikó – vokál | Mrázik Orsolya – vokál | Pataki-Tóth Angelika – vokál | Boros Zoltán – basszugitár | Brotschol László – dob

Hangtechnikusok: Menyhárt László, Szita Balázs

A stúdió munkálatok a zafír Hangstúdióban készültek. vezető hangmérnök: Folk Iván

Az album csak belső használatra készült, kereskedelmi forgalomba nem hozható!

Gyertek dicsérjük Őt

Get Up! – Planetshaekers | Magyar szöveg: Hunyadi Tamás

Minden lélegzetem dicsérjen
Minden mozdulatom
Mindenem a Tiéd, imádlak
Te vagy az egyetlen út!

Itt állunk együtt,szívünk Téged vár
Hála és dicséret szálljon Hozzád!

Gyere dicsérjük Őt, teljes szívből,
Gyere dicsérjük Őt, Gyere és áldd Őt,
Gyere dicsérjük Őt, szabadon,
Mint Megváltott nép!

Tőled, Tőled árad rám az élet
Minden nap érted élek,
Mindent odaadnék érted!

Ez az a nap

Today Is The Day! – Lincoln Brewster | Magyar szöveg: Kaszta Ruben

A gondjaim átadom, a múltamat elhagyom,
A szemem mindig csak rád néz Jézus
Áldalak mindenért,  minden ígéretért
Sokkal több jóval leszel hozzám, Jézus! Jézus!

Mert ez az a nap, amit adtál,
Örvendezek a lábam táncot jár
Nem félek már a holnaptól
Te vagy erőm és Megtartóm
Dicsérlek mert jó vagy hozzám,
A szívem így kiált!
Örömöt adtál!  Örömöt adtál

A félelmem átadom, az aggódást elhagyom
A jövőm és életem Tiéd,  Jézus
Áldalak mindenért,  minden ígéretért
Sokkal több jóval leszel hozzám,  Jézus! Jézus!

Beszédedben élet van
Érted élek minden nap
Beszédedben élet van
Érted élek

Otthagytam a sírt

Glorious day – Kristian Stanfill, Jonathan Smith, Jason Ingram, Sean Curran – Passion, CCLI#:7081388 | Magyar ford: Reman Angéla & Samuel

Szégyenem megfojtott engem
Ki hordhatná ezt a terhet?
A sírom volt, de eljöttél!
Lélegeztem, de nem éltem
Kudarcaimat elfedtem
A sírom volt, de eljöttél!
Nevemen hívtál, otthagytam a sírt!

Sötétségből, Dicsőségedbe
Nevemen hívtál, otthagytam a sírt!
Sötétségből, Dicsőségedbe

Kegyelmed megmentett engem
Szabadságod minden nekem
A régi új lett, Jézus rád leltem
Nevemen hívtál, otthagytam a sírt

Te megmentettél a bűn terhétől
Láncom lehullott dicsőségedtől
Árvaként éltem, menedék lettél
Te befogadtál, fiaddá tettél
Összetört voltam, de felemeltél
Most szereteted, az ami éltet
Te jövőt adtál, szememmel látom
Mert nevemen hívtál – otthagytam a sírt

Útörő

Way maker – Sinach | Magyar szöveg: Reman Angéla & Samuel
Megjelensz, itt mozogsz közöttünk
Imádlak én, imádlak én.
Megjelensz, átformálod szívünk
Imádlak én, imádlak én.

Úttörő, Csodákat tevő
Ígéret adó, Fény a sötétben
Atyám, ilyen Isten vagy!

Megjelensz, megérinted szívünk
Imádlak én, imádlak én.
Megjelensz, meggyógyítod lelkünk
Imádlak én, imádlak én.

Megjelensz, helyemre állítasz
Imádlak én, imádlak én.
Megjelensz, életet változtatsz
Imádlak én, imádlak én.

Megcselekszed, bármi is történjen
Nem hagynád, hogy ígéreted vesszen!

Jézus, csak Te Jézus

Jesus only Jesus – Matt Redman |Magyar szöveg Németh S Judit

Ki jött a Mennyből, mint követ
A bűn hatalmát ki törte meg
Szólt, s a halott életre kelt
Jézus, csak Te Jézus

Ki járt a zúgó tengeren
Ki sokasított kenyeret
Vakok szemét, Ő nyitotta meg
Jézus csak te Jézus

Szent vagy és fenséges, nincs más név földön, égen
Aki vérét adta értünk, Megváltó: csak Te Jézus!

Ki tér majd vissza győztesen,
Halál fájdalmát ki oldja meg
Aki az Úr, aki szeretet
Jézus, csak Te Jézus

Urunk Tiéd, a dicsőség, Neked hódol, a mindenség
Nincs más jövő, nincs más Remény
Jézus, csak Te Jézus
Jézus, csak Te Jézus

Dícsérlek, amíg csak élek én

Jesus Lover Of My Soul – Hillsong United | Magyar szöveg: Németh S Judit

Jézus,szeretett Uram
Jézus, Ó én nem hagylak el soha.
Te alkottál, a földnek porából
És Te állítottál a kősziklára

Úgy várlak, és áldlak
Elmúlik ez a világ és én meglátlak
Megváltóm! Szeretlek Téged,
Imádlak és dicsérlek amíg csak élek én

Dicsérlek, Ó Uram, amíg csak élek Én!

Zengem halleluja

I raise a hallelujah – Bethel Music, Jonathan David Helser, Melissa Helser, Molly Skaggs, CCLI:7119315 | Magyar szöveg: Reman Angéla&Samuel

Zengem halleluja, ha az ellenségem körbevesz
Zengem halleluja, kétségem ellenére is
Zengem halleluja, dicséretem a fegyverem
Zengem halleluja, a menny lejön és küzd velem

Dicsérem én, a vihar mélyén
Egyre csak zengem, míg hangom el nem ér Hozzá
A hamuból egyszer új remény lesz
A halál legyőzve, mert él a Király

Zengem halleluja, mindenemmel dicsérem
Zengem halleluja, az éj menekül elölem
Zengem halleluja, ha homály is borít mindent
Zengem halleluja, a félelmemet legyőzte

Felemelem hangom (Felemelem hangom)

Felemelem hangom, Ha az ellenségem körbevesz
Felemelem hangom, Kétségem ellenére is
Felemelem hangom, Dicséretem a fegyverem
Felemelem hangom, A menny lejön és küzd velem

Felemelem hangom

Benned van nyugalmam

It is well – Kristene DiMarco – Bethel Music, CCLI#:7021972. Ford: Reman Angéla&Samuel, PT Angélika & Bálint, Szabó Izabella

Megmozdult az egész Föld
Hangjának erejétől
A tenger mélye megrendült
De Ő bennem betöltött minden űrt.

Bármi jön, bármi ér
Én Téged várlak!
Bármi jön, bármi ér
Velem vagy!
Bármi jön, bármi ér
Én Téged várlak!
Velem vagy, mindig!

Ha nem is látnálak Téged
Akkor is hinnék Neked!
Azt a hegyet, ami elém állt
A tenger szavadra elnyeli.

Lelkem, ne félj! Csak Benne bízz!
A viharok hallják Nevét!

Benned van nyugalmam
Benned van nyugalmam
Benned van nyugalmam
Benned van, benned van nyugalmam!
Az Úrban, az Úrban jó nekem!

Jézus Benned bízom

Kaszta Ruben

Jézus, Benned bízom, jelenléted erőt ad.
Szomjas szívem csak rád vágyik
Add hogy mindig lássalak!

Vezess engem Uram!
Utad az én utam.
Nyisd meg a szemem, hogy lássalak!

Szívem mindig Téged dicsér
Te vagy élő Istenem
Harcaimban Benned bízom
Te vagy velem!
Ígéd átjár, és erőt ad
Ma is újra szól hozzám,
Formáld szívem képmásodra
Istenem.

Légy Úr szívemben!
Légy Úr szívemben

Áldjad lelkem

Durkó Heléna

Teremtőm eléd állok, szívem Neked kitárom
Ismerd meg Lelkem mélyét, lényem minden rezdülését
Hálámat Eléd hozom, hitem mai is megvallom
Bízom Benned nem csüggedek
Kitartok, míg Terád nézek

Várunk Rád ,jöjj közénk tüzeddel,
Nincsen más  méltó a dicséretre

Áldjad Lelkem, a Menny és Föld Urát
Áldjad Lelkem, Övé minden imádás
Áldjad Lelkem, csak Ő méltó rá.
Feltámadt és minket vár a Fenséges Király

Minden áldás minden hála csak Téged illet meg
Arra vágyom ,hogy imádatom Hozzád szálljon fel
Te hűséges vagy ígéreted sosem szeged meg
Szeretlek, és teljes szívemből éneklem:

Csodállak én

Stay Amazed – Jamie Birkenfeld, Robert Quintana, Klaus Kuehn | Gateway Create Publishing | Magyar szöveg: Reman Angéla & Samuel

Uram, a mennyekben Te trónolsz,
A földön minden élő Neked hódol.
Uram, erőd dicsősége nagy,
Angyalok hangja zengi: nagy és szent vagy.

Mindörökké megállsz
Országod végtelen

Mindenható, Csodállak én,
Sokkal több vagy annál, amit mondhatnék.
Dicséretem, Téged illet,
Mindenért, amivel megleptél engem.

Uram, Te végtelenül szeretsz,
Jelenléted keresem, mert kincs ez nekem.
Uram, a Te vágyadból lettem,
S most vágy él Érted bennem, örökre.

Dicséretem Téged  illet!
Szeretetem adom  Neked!
Dicséretem Téged  illet!
Szeretetem adom!

27. zsoltár

Szabó Balázs

Világosságom, és segítségem Te vagy Uram,-Kitől félnék?
Életem ereje, csak Te vagy, miért rettegnék?
Megóvsz engem a veszedelemtől,elrejtesz szárnyaid alá

Csak egyetlen vágyam van,
Hogy lakhassam házadban, életem idején
Lábadnál hadd időzzek el,
És gyönyörködjek Benned, amíg csak élek én.

Felemelted fejem, mikor hívtalak, Te meghallgattál
Sziklára állítottál, minden bajból kimentettél,ezért szívem téged áld
Erős karoddal vezetsz, mindenben győztessé teszel!

Kezem kitárom feléd, mindenem a Tiéd
Szívemből bízom Benned, megtartod életemet
Hűséged pajzsom, páncélom, Te vigyázol Rám
Ha ellenség támadna meg, tudom hogy mellettem állsz!